Sony Xperia Z3/D6653 更換螢幕

注意,我的影片在某些地方拍得不仔細,要是你打算照著影片維修你的手機,請在Youtube上搜尋「sony z3 screen replacement」,並多加參考別人製作的教學影片、 … Tag: sony z3 d6653, [vid_tags] Xem thêm: https://trảinghiệmsố.vn/category/pc Nguồn: https://trảinghiệmsố.vn